The7 Loop Masonry & Grid

Marc Traserra

Comunicació, osoning, trail i cros escolar

Joel Collell

osoning i ajuntaments

Carme Coll

patinatge

Lluis Franch

formació i ajuntaments

Jordi Fortet

escoles, monitoratge i bàsquet

Ester Subirats

administració

Ester Arnaus

Tècnica d’activitats i competicions