Protecció de dades

Protecció de dades

Tractament de dades

Li informem que el CONSELL ESPORTIU D’OSONA, amb NIF G08934754 i domicili a C/ DE LA FURA S/N (MAS OSONA), és el titular de ceosona.com . A més d’estar a la seva disposició a l’adreça que els hem facilitat, poden contactar amb nosaltres per correu electrònic a ceosona@ceosona.com

La base legal per al tractament de les seves dades es fonamenta en el consentiment que se li sol·licitarà als diferents formularis d’inscripció a les activitats. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través de les inscripcions que es presenten a la web, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara en endavant Dades Personals). La informació que ens faciliti a través dels diferents formularis que es presenten a la web i als correus electrònics passarà a ser introduïda en una base de dades automatitzada sota la responsabilitat del CONSELL ESPORTIU D’OSONA (d’ara en endavant CEO) i es mantindrà confidencial i protegit.

 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

CEO informa als usuaris que, en compliment del RGPD 679/2016, disposa d’un Registre d’Activitats. Per tot això, l’usuari accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que el CEO tracti les seves dades personals de forma automatitzada i les incorpori a una base de dades amb la finalitat de poder respondre les consultes que vostè plantegi, a més de prestar i oferir els seus serveis.

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació i l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per a utilitzar tots els formularis.

Visitar la web de CEO no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

L’usuari tindrà l’opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves dades personals per part de CEO de conformitat amb la Present Política de Protecció de Dades. Si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades, no podrà utilitzar els formularis que es presenten a la web.

El CEO prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de divuit anys i no tenir aquest consentiment, no faciliti dades personals a CEO ni utilitzi els nostres serveis.

L’usuari haurà de facilitar al CEO les dades personals que se li puguin requerir quan utilitzi el formulari de contacte. Les dades personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per a garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, sent l’usuari conscient i acceptant que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

Al CEO tractem la informació que ens facilita per a gestionar la inscripció a les diferents activitats que oferim.

En resum, la informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis i als correus electrònics, es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els del RGPD 679/2016. Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

El nostre compromís:

  • Prometem protegir la seva intimitat i tractar de forma confidencial la informació que proporcioni.
  • La informació que proporcioni serà utilitzada únicament per als serveis que oferim.
  • No revelarem la seva informació personal a tercers sense el seu consentiment.

L’usuari haurà d’omplir els formularis d’inscripció amb dades verdaderes, exacte, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués