Plà català

plà català

Ajut econòmic que prové del consell català de l’esport, per fomentar l’esport extraescolar a les escoles i instituts. En aquest programa si pot adherir qualsevol centre educatiu de la comarca.

Objectius

Plà català

1

r

Èxit educatiu 

Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit educatiu 

2

n

Convivència educativa

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència 

3

r

Implicació familiar

Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar 

4

rt

Ús del català

Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com elements de cohesió social 

5

è

Vida saludable

Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular d’activitat física i esportiva