Transforma l’impacte de les polítiques esportives del teu municipi

Una nova dimensió per a l’àrea d’esports dels ajuntaments de la comarca d’Osona

Com podem dinamitzar l’esport al teu municipi?

Definició del model esportiu

Anàlisi dels actius del municipi i definició de l’estratègia de promoció de l’activitat física i l’esport.

Disseny de programes d’activitat física

Creació de nous programes adaptats a les necessitats i demandes de tots els col·lectius: salut, rendiment, educació, lleure i turisme.

Reordenament dels espais esportius

Anàlisi dels espais i equipaments destinats a la pràctica esportiva i elaboració de nous models de gestió d’usos, d’activitats i de funcionament.

Assessorament a agents esportius

Suport i acompanyament de les entitats, clubs i altres organitzacions dedicades a l’esport en temes metodològics, organitzatius, de comunicació, digitalització i captació de participants.

Oficina tècnica d’implementació de projectes

Desenvolupament i implementació de projectes i programes esportius mitjançant l’equip de tècnics del Consell Esportiu d’Osona.

Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM)

Anàlisi i diagnosi del sistema esportiu municipal i elaboració de la proposta de necessitats esportives del municipi.

Projectes recents

Disseny del model esportiu i implementació de projectes a través de l’oficina tècnica.

Suport a les entitats esportives, promoció de l’activitat física en joves i elaboració del MIEM.

Definició d’una nova proposta d’activitats d’esport salut i esport educatiu i implementació de projectes a través de l’oficina tècnica.

Preparació de la posada en marxa del Complex Esportiu Municipal.

Definició i implementació d’una nova proposta d’activitat d’esport educatiu.

Elaboració del MIEM.

Dinamització i coordinació d’activitats per adults i disseny del model esportiu.