Multiplica el potencial de la teva entitat


Crea nous serveis. Genera noves vies de negoci. Fidelitza els teus clients.

Noves vies de negoci

Troba noves formes d’incrementar els ingresos del club

 • Anàlisi de l’oferta de productes i serveis actuals
 • Detecció d’oportunitats de negoci
 • Testeig i validació de nous serveis
 • Llançament de la nova cartera

Estratègia corporativa

Diferencia’t de la competència i posiciona’t com a referent

 • Revisió de la missió i visió de l’entitat
 • Concreció del mapa estratègic
 • Definició de l’estratègia de creixement
 • Creació d’estructures de gestió

Experiència de client

Millora la satisfacció dels esportistes i socis de la teva entitat

 • Anàlisi de la satisfacció dels clients
 • Detecció d’oportunitats de millora
 • Alineació dels punts de contacte entre el client i l’entitat
 • Definició de l’estratègia d’engagement amb els clients.

Metodologia

Tens algun dubte?